Udar mózgu - co to takiego?

Udar mózgu - co to takiego?

Redakcja

2017-05-04

brak komentarzy

Udar mózgu okazuje się najpoważniejszą chorobą naczyniową mózgu i jednym z największych dolegliwości w medycynie. Na całym świecie stanowi trzecią w części przyczynę zgonów i główny powód niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Każdy słyszał nieraz to określenie, a niektórzy zetknęli się z nim bliżej. Zlekceważenie pierwszych objawów udaru mózgu może doprowadzić do śmierci. Dlatego niezwykle ważna okazuje się umiejętność rozpoznawania jego Jak prawidłowo pomóc choremu po udarze w przejściu z łóżka na wózek? objawów i udzielania pierwszej pomocy. Dla życia chorego liczy się każda minuta. W dniu i nocy nowoczesnych leków, szczególnie ważny okazuje się okres od momentu wystąpienia objawów do dotarcia chorego do szpitala.

Udar mózgu (incydent mózgowo-naczyniowy, dawniej także apopleksja; z gr. „paraliż”; łac. apoplexia cerebri, insultus cerebri, ang. cerebro-vascular accident, CVA) to zespół objawów laboratoryjnych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego albo uogólnionego zaburzenia udar mózgu przyczyny czynności mózgu, utrzymujący się dłużej niż 24 godziny i niemający innej przyczyny niż naczyniowa.

Udary mózgu dotykają około 0,5 proc. powszechnej populacji. Ponad połowa występuje u osób powyżej 70 roku życia. W Europie rocznie notuje się milion nowych zachorowań na udar mózgu. W Polsce rocznie dosięga około 70 tys. osób, z czego aż 30 tys. umiera w ciągu m-ca. Ci, którym udaje się przeżyć udar mózgu leczenie ostrą fazę choroby, wymagają zwykle opieki bliskich ze względu na występujący po udarze niedowład lub częściowy paraliż ciała.

Udary mózgu okazują się najczęstszą przyczyną niepełnosprawności – 70 proc. chorych okazuje się dotkniętych kalectwem o różnym nasileniu. kolejne incydenty udarowe pogłębiają niepełnosprawność fizyczną, intelektualną i językową, a także skracają życie. Po przebytym udarze mózgu 20 proc. pacjentów wymaga opieki stałej, 30 proc. – pomocy w postępowanie po udarze mózgu niektórych codziennych czynnościach, natomiast ; osób odzyskuje niemal pełną sprawność. W czasie 5 lat po 1 udarze mózgu, kolejnego udaru niedokrwiennego doznaje 30-40 proc. chorych. Powrót do zdrowia jest zależne mimo wszystko od tego, jak szybko choremu została udzielona pierwotna pomoc i kiedy trafił pod specjalistyczną opiekę. Umiejętność szybkiego zareagowania na pierwsze objawy udaru może ocalić wielu osobom życie.

 

Zobacz też 

EcoSlim

Porady zdrowotne

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

zdrowie