Te badania pomogą Ci wykryć groźną chorobę!

Te badania pomogą Ci wykryć groźną chorobę!

Redakcja

2017-07-03

brak komentarzy

Nowotwór okazuje się niewłaściwą tkanką, której wzrost nie okazuje się zależny od komórkowych procesów kontrolnych. występuje w wyniku nieprawidłowych zmian w genach, do których dochodzi w przebiegu procesu nowotworzenia. Z roku na rok zwiększa się liczba zachorowań na różne rodzaje nowotworów, dlatego tak istotne okazuje się przeprowadzanie odpowiednich eksperymentów, które pozwolą zmniejszyć niebezpieczeństwo zachorowania, lub wykryć raka we wczesnym stadium rozwoju.

Tłuszcze - dlaczego warto je jeść

W Polsce, liczba zachorowań na nowotwory złośliwe urosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech dekad (w 2010 roku zdiagnozowano 140,5 tys. raków). Do przeważnie występujących nowotworów w przypadku panów zalicza się nowotwory płuca (mniej więcej 1/5 wszystkich zachorowań na nowotwory), raka gruczołu krokowego (13% wszystkich zachorowań) i raka jelita grubego (12% wszystkich sytuacji Bezpłatne badania wykrywające nowotwory! raka). Wśród niewiast przeważnie diagnozowanym nowotworem okazuje się rak gruczołów mlekowych (22% wszystkich zachorowań na nowotwory), nowotwory jelita grubego (10%) i rak płuca (9%). Większość zachorowań na nowotwory złośliwe (70% zachorowań w przypadku panów i 60% w przypadku niewiast) występuje już po 60 roku życia. ryzyko zachorowania zwiększa się wraz z wiekiem, ale na rozwój nowotworu ważny wpływ mają też liczne niekorzystne czynniki środowiskowe (siedzący tryb życia, ekspozycja na toksyczne substancje, pieczenie papierosów, nadużywanie wysokoprocentowych napojów, nieprawidłowa kuracja dietetyczna) - uznaje się, że 70-90% wszystkich nowotworów rozwija się na ich skutek, nowotwory te nazywane okazują się nowotworami sporadycznymi. Nowotwory występujące rodzinnie stanowią natomiast ok. 10-30% wszystkich raków. W przypadku zmagania się z rakiem bardzo istotne okazuje się jak najwcześniejsze jego badania wykrycie, dlatego zaleca się systematyczne wykonywanie eksperymentów profilaktycznych. Wśród takich przyczyniających się do wczesnego rozpoznania procesu nowotworowego da się wyróżnić np. badanie genetyczne, badanie markerów nowotworowych, badanie ultrasonograficzne, tomografię komputerową czy badanie endoskopowe.

Badanie genetyczne w kierunku nowotworów złośliwych

Prodotto dimagrante efficace

 

analiz genetyczne polegają na analizie materiału genetycznego (DNA) chorego w zamiarze udowodnienia lub wykluczenia obecności mutacji predysponujących do zachorowania na różne choroby - też choroby nowotworowe. jest to badanie, w którym przy pomocy metod laboratoryjnych da się wykryć genetyczne zmiany odziedziczone po przodkach (np. mutacje czy polimorfizmy), które powstają w naszym DNA. Do przeprowadzenia eksperymenty genetycznego konieczne okazuje się uzyskanie DNA z krwi lub śliny chorego. Niektóre mutacje znacząco zwiększają niebezpieczeństwo zachorowania na chorobę onkologiczną, dlatego tak istotne okazuje się ich wczesne  jak badać choroby wykrycie. Dzięki potwierdzeniu istnienia takich mutacji w naszym materiale genetycznym, możliwe okazuje się wprowadzenie odpowiednich skutków profilaktycznych (np. systematycznego wykonywania eksperymentów kontrolnych, zmiany stylu życia), co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zachorowania do przynajmniej lub wczesne wykrycie raka (jeżeli przebieg nowotworowy już się rozpoczął). Wśród najgroźniejszych dla organizmu mutacji da się wyróżnić zmiany w genach BRCA1 i BRCA2, ponieważ silnie predysponują one do rozwoju raka gruczołów mlekowych i/lub raka jajnika. analiz wykazują, że w przypadku obecności mutacji w genie BRCA1 niebezpieczeństwo zachorowania na raka gruczołów mlekowych wynosi 70%, a na raka jajnika - 40%. Natomiast mając nieprawidłowy gen BRCA2, szansa zachorowania na raka gruczołów mlekowych to 56%, a na raka jajnika 27%. inną mutacją, która predysponuje do rozwoju nowotworu, profilaktyka okazuje się zmiana w genie CHEK2. Gen ten należy do genów hamujących rozwój nowotworu, dlatego zmiany go uszkadzające mogą prowadzić do rozwoju mnóstwo różnych rodzajów raka. U ludzi posiadających wadliwy gen CHEK2 istnieje większe niebezpieczeństwo zachorowania na raka gruczołów mlekowych (zarówno w przypadku niewiast, i panów), raka tarczycy, nerki czy raka jelita grubego. Dużą zaletą eksperymentów genetycznych okazuje się to, że przeprowadza się je jedynie raz w życiu i okazują się niezależne od obecnego stanu chorego. Należy jednak pamietać, że potwierdzenie występowania mutacji w naszym DNA nie oznacza, że choroba na 100% się rozwinie. samoczynnie niedobór obecności mutacji nie gwarantuje, że rak nigdy się nie pojawi ze względu na wielki wpływ czynników środowiskowych na jego rozwój.

 

Zobacz też

Impreza Integracyjna Warszawa


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

zdrowie