Sprawdź, co może wynikać z popromiennego poparzenia skóry!

Sprawdź, co może wynikać z popromiennego poparzenia skóry!

Redakcja

2017-07-03

brak komentarzy

Jakie się przyczyny, skutki oraz sposoby zwalczania popromiennego stany zapalne skóry? To choroba, która powstaje u osób narażonych na za bardzo silną porcję promieniowania jonizującego. Może trwać w formie ostrej albo przewlekłej, a w przypadku wystąpienia żadnych niepokojących objawów należy skonsultować się z dermatologiem, który dobierze odpowiednie leczenie.

Popromienne zapalenie skóry stanowi specyficzna jednostkę chorobową, która okazuje się wynikiem narażenia obszaru skóry na za bardzo dużą porcję promieniowania jonizującego. pozycja ta odnosi się zarówno do jednorazowej, dużej dawki, oraz do dawek, niewielkich, niejednokrotnie powtarzanych, a które stosowane pojedynczo, w normalnych warunkach, nie wywołują zmian chorobowych.

Popromienne zapalenie skóry - kogo dotyczy?

Kiedy najlepiej zacząć się odchudzać?

Obecnie Jakie są objawy popromiennego zapalenia skóry? na kontakt z promieniowaniem jonizującym narażeni okazują się przede wszystkim pacjenci onkologiczni, dla których największą szansą okazuje się radioterapia. Mowa oczywiście o każdym nowotworze podatnym na promieniowanie, nie koniecznie zlokalizowanym w obrębie skóry. Ponadto okazują się to pracownicy zakładów specjalizujących się właśnie w przeprowadzaniu takiej kondycji terapii oraz stosujący ją w celach diagnostycznych (pracownie tomografii komputerowej oraz rentgenowskie). W mniejszym nasileniu notuje się skutki popromiennego urazu skóry po wybuchu jądrowym, przede wszystkim dlatego, iż obecnie rzadko dochodzi do tak dramatycznych sytuacji.

 • Czytaj też: kefiry chronią jelita przed promieniowaniem

Popromienne zapalenie skóry - przyczyny

Wśród najważniejszych powodów rozwoju popromiennego stany zapalne skóry popromienne poparzenia skóry wymienia się:

 1. Wprowadzenie radioterapii jako metody leczniczej niektórych nowotworów – dotyczy nowotworów zlokalizowanych w każdym obszarze ciała, gdyż nawet promieniowanie skierowane na guza wątroby albo kości musi przejść najpierw poprzez skórę; stopień urazu zależy nie tylko do dawki przyjętego promieniowania, ale też od miejsca na które działa. więcej wrażliwa okazuje się skóra oddzielona tylko w niewielkim nasileniu od kości (plecy, okolica stawów, ręce, stopy), częstsze występowanie objawów stany zapalne notuje się także w miejscu styku dwóch fragmentów skóry (pod piersią, w okolicy pachwiny oraz pachy). obserwuje się zwiększoną częstość stany zapalne popromiennego w miejscach wcześniejszego urazu skóry (np. mechanicznego).
 2. Przewlekłe jak ochronić skórę narażenie na promieniowanie jonizujące w miejscu badań – dotyczy specjalistów oraz pielęgniarki opiekujących się chorymi w trakcie radioterapii. Pomimo wprowadzenia ograniczenia okresu badań oraz specjalnych czujników wskazujących na okres przewyższenia dozwolonej dawki promieniowania okazuje się to nadal, obok pacjentów, grupa największego niebezpieczeństwa rozwoju zmian popromiennych.
 3. Osobnicza predyspozycja – określa tzw. indywidualną wrażliwość na oddziaływanie promieniowania jonizującego, dzięki której nawet bez przewyższenia dozwolonych dawek (np. w miejscu badań) może dojść do rozwoju objawów stany zapalne.
 4. dolegliwości metaboliczne – przede wszystkim cukrzyca oraz przewlekła niewydolność nerek.
 5. Nieodpowiednie odżywienie – związane zarówno z ograniczeniem podaży (błędy dietetyczne, anoreksja, bulimia), oraz z niewykorzystaniem dostarczanych substancji (zaburzenia skóra popromienne poparzenie wchłaniania jelitowego, nowotwory oraz przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego).
 6. przewlekła choroba alkoholowa, narkomania.
 7. pieczenie papierosów.
 8. Starszy wiek.

   

  Prodotto dimagrante

Popromienne zapalenie skóry - skutki

Istnieje szereg klasyfikacji popromiennego stany zapalne skóry. Jedna z nich dzieli go na 2 główne typy:

 1. stan zapalny intensywne – skutki urazu pojawiają się prosto po narażeniu na promieniowanie, w ciągu godzin albo dni, a niekiedy nawet przed zakończeniem ekspozycji. W zależności od okresu trwania oraz przyjętej dawki skutki mogą ograniczać się do niewielkiego zaczerwienia, poszerzenia żył i tętnic, pieczenia albo przybrać postać rozległych pęcherzy, głębokich owrzodzeń ze rozpocznie nasilonym bólem, w zależności od lokalizacji pojawić się mogą ogniska wyłysienia.

 

Zobacz też 

Alluramin Opinie

Event Warszawa


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

zdrowie