Skutki alkoholu

Skutki alkoholu

Redakcja

2017-05-04

brak komentarzy

Alkoholizm niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne, społeczne i psychologiczne. Choroba alkoholowa przeprowadza do niewydolności wielu układów w organizmie, np. układu krążenia i układu odpornościowego. Nadużywanie wysokoprocentowych napojów odciska piętno społeczne. Sprzyja zaburzeniu prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwojowi przemocy w rodzinie, również przestępczości,utracie badań i zniszczeniu więzi z bliskimi.

Alkoholizm a przypadłości układu krążenia

Wprawdzie Tak NAPRAWDĘ wygląda życie pod wpływem… Mocne spoty kampanii „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” istnieją dowody na to, że umiarkowane spożywanie wysokoprocentowych napojówzmniejsza ryzyko zgonu ze względu przypadłości wieńcowej, jednak znacznie więcej badań wykazuje, że przewlekłe intensywne picie wysokoprocentowych napojów wywołuje inne schorzenia układu sercowo-naczyniowego.

  • Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego wśród facetów nadużywających wysokoprocentowych napojów waha się w granicach 10-30%. Nadciśnienie okazuje się głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru mózgu i zawału serca. alt2 stwierdzono, że różnorodne powikłania nadciśnienia tętniczego, w tym również związane z nimi zgony, zwiększają się wraz ze wzrostem spożycia wysokoprocentowych napojów. eksperymenty wykazują jednocześnie, że wraz z zaprzestaniem picia nadciśnienie tętnicze może być częściowo odwracalne.

  • Kardiomiopatie

    U ludzi długotrwale pijących alkohol rozwija się, spowodowana osłabieniem kurczliwości mięśnia sercowego, kardiomiopatia alkoholowa (zmiany zwyrodnieniowe włókien mięśnia sercowego, alt3 stłuszczenie i powiększenie serca, znaczne osłabienie siły skurczów mięśnia sercowego), która przeprowadza do zaburzeń badań serca i do niewydolności krążenia.

  • Zaburzenia rytmu serca

    Zarówno zdecydowane w smaku zatrucie alkoholem, oraz jego przewlekłe spożywanie mogą powodować niemiarowość albo zaburzenia rytmu badań serca. bywa to efektem oddziaływania wysokoprocentowych napojów i jego metabolitów na układ przewodzący w sercu. Do alt4 najczęstszych zaburzeń przynależą migotanie i trzepotanie przedsionków. Nagłe zgony w populacji alkoholików tłumaczone są częściowo występowaniem arytmii.

U ludzi uzależnionych od wysokoprocentowych napojów obecne są zazwyczaj zmiany morfologiczne w szpiku kostnym, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie układu krwiotwórczego. Alkohol oddziałuje w sposób bezpośredni na wszystkie elementy morfotyczne krwi i ich rozwijanie się.


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

zdrowie