Największe ryzyko udaru i zawału serca występuje w styczniu. Wiemy dlaczego!

Największe ryzyko udaru i zawału serca występuje w styczniu. Wiemy dlaczego!

Redakcja

2017-05-04

brak komentarzy

bywa wiele czynników, których obecność wpływa na zwiększenie ryzyka wystąpienia udaru. Oznaczenie tych czynników ma dość poważne wartość w czasie badania chorego z udarem niedokrwiennym mózgu. Może pozwolić na identyfikację przyczyny udaru oraz zmniejszenie jego skutków w przypadku stwierdzenia czynników poddających się leczeniu. Ma również wartość prognostyczne przy określaniu rokowania.

Wyróżniamy czynniki tzw. niemodyfikowalne, czyli takie, na które nie możemy wpływać oraz modyfikowalne, czyli takie, na które mamy wpływ poprzez oddziaływania medyczne. Do pierwszych przynależą: wiek, płeć, rasa, czynniki genetyczne oraz etniczne. Na inne możemy w różnym nasileniu wpływać poprzez oddziaływania ściśle medyczne oraz Naukowcy odkryli, że największe ryzyko udaru i zawału serca występuje w styczniu. Wiemy dlaczego! odpowiednie rozwój profilaktyczne.

Podstawowe wartość dla określenia czynników ryzyka ma dokładne zanalizowanie chorego pod kątem ich występowania. W badaniu przedmiotowym zwracamy uwagę przede wszystkim na obecność objawów zaburzeń działania układu sercowo-naczyniowego, ciśnienie krwi na obu kończynach oraz stan tętna na wszystkich dostępnych tętnicach. Badanie natury neurologicznej umożliwia ocenę lokalizacji ogniska oraz stopnia jego rozległości, co umożliwia wstępnie zdefiniować wskazania do ewentualnej intensywnej opieki medycznej, rokowanie oraz dokonać wyboru rodzaju zwalczania. Należy jak najszybciej wybudować tomografię komputerową, która w pierwszych dobach różnicuje przede wszystkim udar niedokrwienny oraz krwotoczny, umożliwia dokładną ocenę wielkości oraz lokalizacji ogniska ryzyko udaru oraz obecność ewentualnego obrzęku. Ognisko niedokrwienne może być niewidoczne w ciągu pierwszych 24 godzin od kilku chwilach zachorowania.

Zespół objawów klinicznych okazuje się zależny od rozmiarów, umiejscowienia mankamenty oraz patogenezy procesu. Dlatego tak istotne okazuje się określenie powodów udaru. Główną przyczyną zmian zakrzepowych okazuje się miażdżyca tętnic sprawiająca, zwłaszcza w partiach ich podziałów, narastanie zmian zwężających światło tętnicy. skutkują tym je również procesy zapalne, zakaźne oraz choroby autoimmunologiczne oraz niezapalne mankamenty ścian tętnicy (tętniak rozwarstwiający). Do zmian zakrzepowych może dojść też w wyniku radioterapii oraz po urazie.

Udar zatorowy związany okazuje się z objawy udaru nagłym zamknięciem światła tętnicy przez materiał zatorowy pochodzący zwłaszcza z serca. Zaburzenia hemodynamiczne powstają przeważnie w wyniku spadku ciśnienia o różnej etiologii. Zmniejszenie rzutu serca powoduje najczęściej zaburzenia krążenia w odcinkach dystalnych garnków oraz niedokrwienie obszarów na granicy unaczynienia tętnic w rejonie tzw. ostatniej łąki. Inne, rzadsze przyczyny niedokrwienia to skurcz garnków w krwotoku podpajęczynówkowym, migrenie, nagłym wzroście ciśnienia, ucisk na tętnice kręgowe w wyniku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, zaburzenia układu krzepnięcia.

Wstępne określenie czynników ryzyka może jednocześnie dać ważną informację o szansy kolejnego nawrotu incydentu naczyniowego albo ewolucji przemijających incydentów naczyniowych w kierunku dokonanego zapobieganie udarom udaru. Pełne rozpoznanie czynników ryzyka ma kolosalne wartość dla podjęcia skutków profilaktycznych oraz wyboru postępowania oraz sposobu zwalczania.

Bezpośrednie przyczyny udarów niedokrwiennych wielokrotnie trudno oddzielić od istniejących czynników ryzyka. Obecnie mamy przyswojone już dużą ilość czynników sprzyjających powstaniu udaru. Część z nich, zwłaszcza demograficzne, nie podlega modyfikacji, ale na wiele możemy wpływać.

Częstość występowania udarów zależna okazuje się od wieku (niebezpieczeństwo wzrasta z upływem lat), płci (częściej chorują faceci), otoczenia, warunków socjoekonomicznych, uwarunkowań wrodzonych, pochodzenia etnicznego. Do głównych powodów modyfikowalnych udaru niedokrwiennego mózgu zalicza się nadciśnienie tętnicze, miażdżycę oraz choroby serca.

 

Zobacz też 

EcoSlim cena

Reklama dla trenera personalnego


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

zdrowie