Kiedy wykonać morfologię?

Kiedy wykonać morfologię?

Redakcja

2017-05-04

brak komentarzy

eksperymenty krwi są szczególnie popularnym narzędziem diagnostycznym. Zarówno morfologia krwi, oraz pomiar cholesterolu czy glukozy może dać dużo informacji o tym, co jest wewnątrz ludzkiego ustroju, a także co może się stać (np. podniesiony pułap glukozy ostrzega przed cukrzycą, a nieprawidłowy lipidogram znaczy zwiększone niebezpieczeństwo miażdżycy). Podstawowe analiz krwi wykonywane regularnie stanowią system wczesnego ostrzegania i pozwalają uchronić się przed licznymi problemami ze zdrowiem. Pamiętajmy, że większość eksperymentów krwi może być wykonywana na pusty żołądek z przerwą zero ośmiogodzinną od Masz większe szanse na przeżycie, jeśli leczy cię kobieta! ostatniego spożycia jedzenia.

eksperymenty krwi - profilaktyka

Podstawowe analiz krwi, wykonywane profilaktycznie, to przede wszystkim:

 • morfologia krwi – ilościowe i jakościowe badanie komórek krwi;
 • badanie OB stwierdzające etap zapalny w organizmie;
 • badanie poziomu glukozy we krwi;
 • lipidogram– pułap cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i trójglicerydów.

Morfologia krwi okazuje się to podstawowe badanie diagnostyczne z krwi, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Normy eksperymentów laboratoryjnych zależą od licznych czynników, z tego względu powinny być zawsze analizowane poprzez lekarza w oparciu o wykonane badanie lekarskie kiedy wykonać badania krwi? i dokładnie zebrany wywiad. Na wydruku wyniku analiz krwi występuje szereg liter i cyfr, które oznaczają między innymi poszczególne rodzaje krwinek oraz ich zawartość w badanej próbce krwi. Do standardowego analiz składu krwi przynależą: RBC, WBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC. W wydruku analiz krwi podana okazuje się także wartość Hb, czyli hemoglobiny. Poniżej wyjaśnienie oznaczeń stosowanych w wydrukach laboratoryjnych.

 • RBC (red blood cells) – skrót ten znaczy krwinki czerwone (inne stosowane określenia to czerwone ciałka krwi, erytrocyty) – komórki te odpowiedzialne wyniki morfologii są za transport tlenu. Ich zbyt mała zawartość świadczy o anemii, czyli niedokrwistości, zbyt duża nazywana okazuje się poliglobulią;
 • WBC (white blood cells) skrót ten znaczy krwinki białe (inne stosowane określenia to białe ciałka krwi, leukocyty) – te komórki krwi są odpowiadające za zwalczanie infekcji; spadek białych ciałek krwi nazywany okazuje się leukopenią i może świadczyć o obniżonej odporności ludzkiego ustroju; natomiast zwiększona liczna białych ciałek krwi nazywana okazuje się leukocytozą i świadczyć może między innymi o toczących się infekcjach w organizmie, może wynikać morfologia krwi profilaktyka także z groźnych schorzeń hematologicznych;
 • PLT (platelets) skrót ten znaczy płytki krwi (inne stosowane określenie to trombocyty) krwinki te odpowiedzialne są za prawidłowe krzepnięcie krwi;
 • MCV (mean corpuscular volume) – średnia objętość erytrocytu;
 • HCT – hematokryt, okazuje się to stosunek objętości krwinek czerwonych do osocza;
 • MCH (mean corpuscular hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince;
 • MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w krwince;
 • Fe – żelazo – normy laboratoryjne dla tego pierwiastka to 60-180 µg/dl u mężczyzn, 40-160 µg/dl u pań.

 

Zobacz też 

Pole Dance dla początkujących


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

zdrowie