Hashimoto - plaga naszych czasów

Hashimoto - plaga naszych czasów

Redakcja

2017-05-04

brak komentarzy

Choroba Hashimoto to choroba autoimmunologiczna, powiązana z zaburzeniami układu odpornościowego. Upraszczając, układ odpornościowy w miejsce bronić organizm przed zakażeniami, wytwarza stan zapalny we własnych tkankach. Przyczyny tego zaburzenia nie okazują się w całości wyjaśnione – wśród nich znajdują się na pewno predyspozycje genetyczne, a czynnikiem wyzwalającym (ale nie czynnikiem sprawczym) okazują się stresy. Jak dotąd nie potwierdzono, aby na j rozwijanie się schorzenia Hashimoto wpływały infekcje (wirusy).

choroby autoimmunologiczne obejmują całą grupę nieprawidłowości – m.in. bielactwo, łysienie plackowate, celiakię, reumatoidalne stan zapalny stawów (RZS), chorobę Addisona i Biermera (czyli stan zapalny śluzówki żołądka z anemią wynikającą z niedoboru witaminy B12), inne schorzenia tarczycy (np. Hashimoto - plaga naszych czasów chorobę Gravesa i Basedowa) i dużo innych schorzeń różnych narządów. Mimo, że zauważalna okazuje się tendencja do wspólnego występowania tych chorób:

  • zachorowanie na jedną nie przesądza o zachorowaniu na drugą
  • leczenie jednej (poza oczywiście ogólna poprawa organizmu) zazwyczaj nie zapobiega zachorowaniu na drugą.

Istotą schorzenia Hashimoto okazuje się przewlekły stan zapalny tarczycy – limfocytowe stan zapalny tarczycy. proces taki może (ale nie trzeba) doprowadzić do niedoczynności tarczycy co niekiedy okazuje się poprzedzone Hashitoxicosis - czyli etapem nadczynności tarczycy (patrz odpowiednie rozdziały). Ostateczne rozpoznanie może być ustalone po badaniu tarczycy wyciętej operacyjnie. Aby postawić diagnozę, nie trzeba mimo wszystko nikogo operować.

Rozpoznanie Hashimoto

Istnieją objawy pośrednie umożliwiające Hashimoto - objawy rozpoznanie schorzenia:

  • Hipoechogeniczny miąższ w USG,
  • podwyższone miano przeciwciał aTPO (znacznie podwyższone, czyli co najmniej 500; niższe miano okazuje się nieswoiste i może występować w przypadku innych chorób),
  • laboratoryjne cechy niedoczynności czy nadczynności tarczycy - oznaczenie poziomu TSH,
  • jeżeli obraz schorzenia okazuje się typowy (np. obraz uwidoczniony w USG i niedoczynność tarczycy rozpoznana na podstawie najwyższego stężenia TSH na przykład 40 mU/l), trzeba pominąć etap eksperymenty przeciwciał – nic nowoczesnego nie wniesie.

jeszcze raz podkreślam, że rozpoznanie schorzenia Hashimoto wyłącznie na podstawie miernie podwyższonego miana przeciwciał okazuje się niepewne. Stąd wynikają notoryczne rozbieżności wśród lekarzy, gdy trafia do nich pacjent z wynikiem eksperymenty przeciwciał anty-TPO Hashimoto - rozpoznanie równym 150.

Dla rozpoznania schorzenia Hashimoto ważne okazuje się wysokie miano przeciwciał aTPO, ale należy pamiętać, że nie okazuje się to warunek konieczny. U niektórych chorych miano tych przeciwciał okazuje się niskie. Zdarza się to wówczas, gdy przebieg zapalny przebiega z niewielkim nasileniem albo w końcowym stadium schorzenia, w którym tkanka tarczycowa uległa już zniszczeniu i przebieg zapalny wygasa.

licznych pacjentów odnotowuje zmieniające czy minimalizujące się miano przeciwciał i sądzi, że okazuje się to rezultatem leczenia, co nie okazuje się prawdą – zazwyczaj różnice miana przeciwciał stanowią efekt naturalnego przebiegu schorzenia.

modyfikacje w zakresie stężenia przeciwciał aTPO nie mają znaczenia w postępowaniu, gdyż samych podwyższonych przeciwciał Hashimoto - przyczyny nie leczy się, nie wywołują też objawów. W przypadku jakiejkolwiek schorzenia autoimmunologicznej nie podejmuje się decyzji terapeutycznych na podstawie samego podwyższonego miana przeciwciał. Zaburzenia układu immunologicznego okazują się notoryczne i nie zawsze przechodzą w chorobę wymagająca leczenia. Więcej na taki temat w rozdziale o "leczeniu przeciwciał aTPO".

Diagnostyka schorzenia Hashimoto nie nastręcza specjalnych trudności – to nie nowotwór, którego koniecznie trzeba rozpoznać w stadium bezobjawowym i wyciąć. Jeżeli nie diagnozuje się u chorego niedoczynności czy nadczynności tarczycy, poddaje się go jedynie analizie. W jej trakcie trzeba też rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z chorobą Hashimoto czy innym rodzajem zapalenia tarczycy.


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

zdrowie