Czy wiesz, co powinna zawierać recepta transgraniczna?

Czy wiesz, co powinna zawierać recepta transgraniczna?

Redakcja

2017-06-12

brak komentarzy

Recepta transgraniczna

Wprowadzono ją, aby zapewnić pacjentowi prawo do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż kraj jej realizacji.

Lekarz może wystawić taką receptę, jeśli pacjent zgłosi wolę realizacji recepty w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Recepta transgraniczna może być zrealizowana wyłącznie za Czym jest i co musi zawierać recepta transgraniczna? pełną odpłatnością – niezależnie od uprawnień przysługujących pacjentowi w Polsce.

Aby wprowadzić jednolity system dający możliwość właściwe rozpoznanie recepty transgranicznej na terenie wszystkich państw Unii, Komisja Europejska określiła dla nich minimalne potrzeby.recepta transgraniczna

Dane, które muszą się znaleźć na recepcie transgranicznej:

 • imię albo imiona i nazwisko chorego;
 • datę narodzenia chorego;
 • imię albo imiona i nazwisko osoby wystawiającej alt2 receptę;co powinna zawierać recepta transgraniczna
 • kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł doświadczony);
 • dane do swobodnego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres e-mail albo numer telefonu albo faksu razem z prefiksem międzynarodowym);
 • adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu – jeżeli nadano), a w przypadku lekarzy wykonujących czynność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie alt3 w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca magazynowania dokumentacji medycznej i oznaczenie „Polska” albo skrót „PL”;
 • nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową jeżeli: przepisany artykuł bywa biologicznym produktem leczniczym albo osoba wystawiająca receptę uważa, że bywa ona niezbędna ze alt4 względów medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy handlowej;
 • postać;
 • dawkę (moc);
 • dawka;jak dostać receptę transgraniczną
 • sposób dawkowania;
 • datę wystawienia recepty;
 • złożony na awersie recepty własnoręczny podpis osoby wystawiającej receptę.

Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „Rpw”, czyli taki, który posiada w składzie środki odurzające albo substancje psychotropowe.

 

 

Zobacz też 

Opaski na rękę 


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

zdrowie