Co to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc?

Co to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc?

Redakcja

2017-05-11

brak komentarzy

Na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi w Polsce około 10% ludzi, które przekroczyły 30 rok życia. Łącznie w takiej grupie znajdują się ponad 2 miliony Polaków, więc skala dolegliwości jest bardzo poważna. Zapadalność na POCHP jest przy tym u mężczyzn i niewiast bardzo podobna. przewlekła obturacyjna choroba płuc jest bardzo poważnym schorzeniem, ponieważ w jej wyniku dochodzi do ograniczenia przepływu powietrza poprzez drogi oddechowe, co w skrajnych przypadkach, przy braku stosowania jakiejkolwiek kondycji kuracji i niestosowania się do zaleceń lekarza, może zakończyć się nawet uduszeniem się.

Przyczyny POCHP

Główną czynnikiem sprawczym POCHP jest nałogowe pieczenie tytoniu. Na przewlekłą obturacyjną Kierowcy są szczególnie narażeni na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Zobacz, jak poddawali się badaniom! chorobę płuc narażone okazują się szczególnie osoby, które regularnie palą papierosy (w dymie papierosowym znajduje się ponad 4 tys. niebezpiecznych związków chemicznych), też, chociaż w nieco mniejszym nasileniu, amatorzy cygar i fajek. Zdarza się, że na POCHP zapadają bierni palacze, którzy codziennie narażeni okazują się na przebywanie w towarzystwie ludzi palących (np. w rodzinie czy obowiązków). POCHP dotyka z wyjątkiem tego osoby, które pracują w ciężkich warunkach, tj. w zanieczyszczonym środowisku.

Szczególnie niebezpieczny dla płuc jest pył i różnego rodzaju substancje chemiczne, które powstają w toku pracy wydobywczej (np. w kopalniach), ; wytwórczej (w hutach, czy w innych zakładach Przewlekła obturacyjna choroba płuc – objawy produkcyjnych).

Czasami, choć tyczy się to jedynie niewielkiej ilości sytuacji, na pojawienie się POCHP mają wpływ uwarunkowania genetyczne. Główną czynnikiem sprawczym POCHP w takim przypadku jest niedobór alfa1-antytrypsyny, która jest odpowiedzialny za prawidłowe oddziaływanie enzymów rozkładających białko. Niedobór alfa1-antytrypsyny zwykle skutkuje uszkodzeniami tkanki śródmiąższowej płuc.

symptomy POCHP

Formeexplode

Wśród najważniejszych objawów przewlekłej obturacyjnej przypadłości płuc można wymienić:

  • kaszel (który jest powiązany z tym, że organizm stara się wykrztusić wydzielinę oskrzelową),
  • duszności, pojawiające się przy czynnościach wymagających wyższego wysiłku, jak sprint, dźwiganie, wchodzenie po schodach,
  • ucisk w klatce piersiowej,
  • świszczący oddech,

symptomy POCHP mogą się różnić u każdej osoby. W mniej nasilonym stadium rozwoju tego choroby, pojawiają się Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie one wyłącznie od czasu do czasu i można w skuteczny sposób redukować je do przynajmniej. z kolei w bardziej zaawansowanych przypadkach, objawy POCHP skutecznie utrudniają normalne funkcjonowanie. Gdy pojawią się objawy, które mogą świadczyć o POCHP, należy jak błyskawicznie udać się do lekarza. Pozwoli to na postawienie prawidłowej rozpoznania. Często zdarza się bowiem, że takie objawy okazują się efektem infekcji wirusowej, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc czy astmy, ze względu na liczne podobieństwa w ich objawach. Lekarz, po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z pacjentem, wykonuje szczegółowe analiz, wśród których znajduje m.in. spirometria. W ten sposób może on stopniowo wykluczać inne Przewlekła obturacyjna choroba płuc – POCHP choroby.

Rokowania przy POCHP

przewlekła obturacyjna choroba płuc jest schorzeniem, którego niestety da się wykurować zupełnie. Jeśli chodzi o kuracja, ma ono na zamierzenia jedynie ograniczenie rozwoju związanych z chorobą objawów oraz utraty poprzez płuca swoich funkcji. Przy POCHP leki muszą być przyjmowane niestety do końca życia. dostosowuje się jedynie ich dawki i rodzaje do stanu zdrowia pacjenta. Dużo w kwestii rokowań dotyczących POCHP jest zależna od osoby, która poddaje się leczeniu. Takie rokowania może poprawić np. rzucenie palenia albo też zminimalizowanie wpływu na zdrowie czynników szkodliwych, np. poprzez zmianę miejsca pracy albo stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej.

Zobacz też

Knee Active Plus

Opinie o formexplode


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

zdrowie